top of page
Behandeln mit Akupunktur

Điều kiện

ĐIỆN TỬ Y TẾ MME MANNHEIM

Các điều khoản và điều kiện kinh doanh chung

 

1 Phạm vi

 

Đối với tất cả các ưu đãi, đơn đặt hàng và hoa hồng, các điều khoản và điều kiện chung sau đây chỉ mang tính chất quyết định, trừ khi được mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) công nhận rõ ràng bằng văn bản. Các điều khoản và điều kiện chung của người mua không được công nhận, ngay cả khi mme Mannheim Medizinelektronik UG không mâu thuẫn rõ ràng với chúng.

 

2. Chào hàng và giao kết hợp đồng

 

Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, các ưu đãi của  mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) được giới hạn trong 6 tuần. Hợp đồng chỉ được ký kết khi có xác nhận đặt hàng bằng văn bản từ mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn). Văn bản xác nhận đơn hàng được thay thế bằng hóa đơn nếu đơn hàng được  mme Mannheim Medizinelektronik UG thực hiện ngay lập tức. Tất cả các cuộc đàm phán hợp đồng giữa các bên, thỏa thuận qua điện thoại hoặc các thỏa thuận khác, đặc biệt là những thay đổi đối với thỏa thuận hợp đồng, yêu cầu phải có biểu mẫu bằng văn bản để có hiệu lực và, trong chừng mực chúng có sai lệch (trách nhiệm hữu hạn) so với hợp đồng mua bán đã thỏa thuận ban đầu, cần có sự đồng ý bằng văn bản của mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn).

 

Việc nhận đơn đặt hàng điện tử từ cửa hàng trực tuyến được xác nhận ngay lập tức bằng điện tử, nhưng điều này chưa cấu thành sự chấp nhận hợp đồng.

 

3. Giao hàng tận nơi

 

Ngày giao hàng được chỉ định bởi  mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) thường không ràng buộc, trừ khi ngày giao hàng cố định đã được xác nhận rõ ràng bởi  mme Mannheim Medizinelektronik UG (giới hạn trách nhiệm pháp lý) trong trường hợp cá nhân là. Tuân thủ các ngày giao hàng đã hứa có thể giao hàng chính xác và kịp thời cho chính chúng tôi. Nếu việc không tuân thủ thời hạn là do bất khả kháng hoặc các sự kiện tương tự, thời hạn sẽ được gia hạn một cách thích hợp. Giao hàng từng phần được cho phép.

 

Nếu khách hàng không chấp nhận hoặc vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ hợp tác khác,  mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh, bao gồm mọi chi phí bổ sung. Các yêu cầu bổ sung vẫn được bảo lưu. Nếu các điều kiện trên được đáp ứng, rủi ro mất mát do tai nạn hoặc hư hỏng do tai nạn của mặt hàng đã mua sẽ chuyển cho khách hàng tại thời điểm mà họ không chấp nhận hoặc với tư cách là một con nợ.

 

Các khiếu nại pháp lý khác và quyền của khách hàng do giao hàng chậm vẫn không bị ảnh hưởng.

 

4. Nghĩa vụ kiểm tra của người mua

 

Các hình minh họa, bản vẽ và dữ liệu kỹ thuật được sao chép trong các ưu đãi và trong cửa hàng trực tuyến có thể thay đổi liên tục bởi nhà sản xuất. Hình ảnh sản phẩm không nhất thiết thể hiện phạm vi giao hàng và có thể khác với hàng hóa được giao. Người mua có nghĩa vụ kiểm tra cẩn thận hàng hóa mà mình nhận được để đảm bảo rằng dữ liệu được đưa ra khớp với hàng hóa.

 

5. Giá cả

 

Giá niêm yết hiện tại bằng đồng euro được áp dụng làm giá mua, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản trong các trường hợp riêng lẻ. Tất cả giá là giá cuối cùng, chúng bao gồm thuế giá trị gia tăng theo luật định. Ngoài ra còn có đóng gói và vận chuyển. Giá áp dụng xuất kho. Giá sẽ mất hiệu lực khi một bảng giá mới được công bố.

 

Trong trường hợp đặt hàng qua Internet, giá được chỉ định trong giỏ hàng là quyết định.

 

6. Thanh toán

 

Giá ưu đãi như giá giới thiệu, v.v. phải được thanh toán trước. Các khoản thanh toán khác sẽ được thực hiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày lập hóa đơn và giao hàng mà không có bất kỳ khoản khấu trừ nào, trừ khi có thỏa thuận khác. Lãi suất truy thu sẽ được tính ở mức cao hơn 5 (năm) % so với lãi suất cơ bản tương ứng của Bundesbank. Thông tin về lãi suất cơ bản hiện tại và trước đây trên Internet tại www.bundesbank.de. Việc khẳng định thiệt hại cao hơn do mặc định vẫn được bảo lưu. Trong trường hợp người mua vi phạm nghĩa vụ, đặc biệt là việc không thanh toán đúng hạn, mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) có quyền lấy lại hàng hóa sau khi nhắc nhở và người mua có nghĩa vụ giao nộp hàng hóa.

7. Giữ Danh hiệu

 

mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) bảo lưu rõ ràng quyền sở hữu đối với hàng hóa được giao cho đến khi giá mua được thanh toán đầy đủ. Cho đến khi chuyển giao quyền sở hữu, người mua không được cầm cố hàng hóa hoặc giao chúng cho bên thứ ba để bảo đảm. Việc chuyển nhượng quyền của người mua cho bên thứ ba cần có sự đồng ý bằng văn bản của mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn).

 

Người mua có quyền định đoạt hàng hóa đã đặt trước trong quá trình kinh doanh thông thường, đặc biệt là bán lại chúng, miễn là anh ta không vi phạm thanh toán. Người mua theo đây chuyển nhượng các yêu cầu của mình từ việc bán lại hàng hóa dành riêng với số tiền bằng giá trị hóa đơn thuần tương ứng của hàng hóa dành riêng cho mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn); mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) chấp nhận nhiệm vụ này.

 

 mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) có quyền chuyển nhượng hoặc bán các yêu cầu của mình từ việc giao hàng và dịch vụ cho ngân hàng vì mục đích tài chính.

 

8. Bảo hành

 

Thời hạn bảo hành đối với các mặt hàng mới được giao bởi mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) là 24 tháng và đối với các mặt hàng đã qua sử dụng là 12 tháng kể từ ngày gửi đi. Đầu dò, phụ kiện và vật tư tiêu hao không được bảo hành. Bảo hành không mở rộng cho các thiết bị sớm không sử dụng được do xử lý không đúng cách. Quyền bảo hành của người mua giả định trước rằng anh ta đã kiểm tra hàng hóa đã nhận về tính đầy đủ, hư hỏng do vận chuyển, các khuyết tật rõ ràng, tình trạng và đặc tính của chúng. Những khiếm khuyết rõ ràng phải được người mua báo cáo cho chúng tôi bằng văn bản trong vòng 2 tuần kể từ khi giao hàng theo hợp đồng. Miễn trách nhiệm đối với các hậu quả phát sinh từ việc sửa đổi và sửa chữa không phù hợp do người mua hoặc bên thứ ba thực hiện. Sau khi thông báo bằng văn bản về các khiếm khuyết, người mua phải cho mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) đủ cơ hội để kiểm tra các khiếm khuyết và thực hiện tất cả các công việc sửa chữa cần thiết cũng như giao hàng thay thế.

9. Quyền riêng tư

 

Khi bắt đầu, ký kết, xử lý và đảo ngược hợp đồng mua bán, mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu trong khuôn khổ các quy định pháp luật. Ví dụ: dữ liệu cá nhân được truyền đạt khi đặt hàng hoặc qua e-mail (ví dụ: tên và chi tiết liên hệ) chỉ được xử lý để trao đổi thư từ với người mua và chỉ cho mục đích mà dữ liệu được cung cấp. mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) chỉ chuyển dữ liệu cho công ty vận chuyển được ủy quyền giao hàng, trong chừng mực điều này là cần thiết cho việc giao hàng. Để xử lý các khoản thanh toán, mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) chuyển dữ liệu thanh toán cho tổ chức tín dụng được ủy quyền thanh toán. mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của người mua sẽ không được chuyển cho bên thứ ba trừ khi có nghĩa vụ pháp lý hoặc người mua đã đồng ý trước rõ ràng.

10. Rút tiền

 

Trong trường hợp không thể thực hiện toàn bộ dịch vụ, người mua có thể rút khỏi hợp đồng. Trong trường hợp xảy ra các sự kiện không lường trước được theo nghĩa của Mục 3 của Điều khoản và Điều kiện chung, mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn) có quyền rút toàn bộ hoặc một phần khỏi hợp đồng nếu việc duy trì hợp đồng không thể được mong đợi một cách hợp lý . Yêu cầu bồi thường thiệt hại của người mua do việc rút tiền như vậy không phát sinh.

11. Nơi thực hiện, nơi có thẩm quyền

 

Nơi thực hiện tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng là D-68163 Mannheim. Nơi có thẩm quyền đối với việc giao hàng và thanh toán, cũng như mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên, là văn phòng đăng ký của mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn). Luật của Cộng hòa Liên bang Đức được áp dụng, hiệu lực của luật bán hàng của Liên Hợp Quốc bị loại trừ.

12. Dự phòng cuối cùng

 

Nếu một điều khoản trong các điều khoản và điều kiện chung này trở nên vô hiệu, nó được coi là được thay thế bằng một điều khoản gần nhất có thể với ý nghĩa của điều khoản không hiệu quả xét về kết quả kinh tế và tương ứng với lợi ích của các bên liên quan.

ĐỨNG 10 I 2022

MME LOGO .gif
Current Puncture 3.png
bottom of page