top of page
Sportverletzung

BẢO VỆ DỮ LIỆU

ĐIỆN TỬ Y TẾ MME MANNHEIM

Chính sách bảo mật

 

01 SƠ LƯỢC BẢO VỆ DỮ LIỆU​​

Các lưu ý sau đây cung cấp một cái nhìn tổng quan đơn giản về những gì xảy ra với dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân là tất cả dữ liệu mà bạn có thể được nhận dạng cá nhân. Thông tin chi tiết về chủ đề bảo vệ dữ liệu có thể được tìm thấy trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi được liệt kê dưới văn bản này.

THU THẬP DỮ LIỆU TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

 

Ai chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu trên trang web này?

Việc xử lý dữ liệu trên trang web này được thực hiện bởi nhà điều hành trang web. Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên lạc của họ trong dấu ấn của trang web này.

Làm thế nào để chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn?

Một mặt, dữ liệu của bạn được thu thập khi bạn liên lạc với chúng tôi. Ví dụ: đây có thể là dữ liệu mà bạn nhập vào biểu mẫu liên hệ. Các dữ liệu khác được hệ thống CNTT của chúng tôi tự động ghi lại khi bạn truy cập trang web. Đây chủ yếu là dữ liệu kỹ thuật (ví dụ: trình duyệt internet, hệ điều hành hoặc thời gian gọi trang). Dữ liệu này được thu thập tự động ngay khi bạn vào trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để làm gì?

Một phần dữ liệu được thu thập để đảm bảo rằng trang web được cung cấp không có lỗi. Dữ liệu khác có thể được sử dụng để phân tích hành vi người dùng của bạn.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình?

Bạn có quyền nhận thông tin về nguồn gốc, người nhận và mục đích của dữ liệu cá nhân được lưu trữ miễn phí vào bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có quyền yêu cầu chỉnh sửa, chặn hoặc xóa dữ liệu này. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào theo địa chỉ được cung cấp trong nhà xuất bản nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về chủ đề bảo vệ dữ liệu. Bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền.​

CÔNG CỤ PHÂN TÍCH & CÔNG CỤ CỦA BÊN THỨ BA

 

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, hành vi lướt web của bạn có thể được đánh giá theo thống kê. Điều này chủ yếu được thực hiện với cookie và cái gọi là chương trình phân tích. Việc phân tích hành vi lướt web của bạn thường ẩn danh; hành vi lướt web không thể được truy trở lại bạn. Bạn có thể phản đối phân tích này hoặc ngăn chặn nó bằng cách không sử dụng một số công cụ nhất định. Chi tiết có thể được tìm thấy trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về khả năng bị phản đối trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.​

 

02 THÔNG TIN CHUNG 

Chúng tôi rất vui vì bạn quan tâm đến công ty chúng tôi. Bảo vệ dữ liệu có ưu tiên đặc biệt cao đối với chúng tôi. Trang web của chúng tôi thường có thể được sử dụng mà không cần cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Dữ liệu cá nhân là dữ liệu mà bạn có thể được nhận dạng cá nhân. Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này giải thích dữ liệu nào chúng tôi thu thập và chúng tôi sử dụng dữ liệu đó cho mục đích gì. Nó cũng giải thích làm thế nào và cho mục đích gì điều này xảy ra. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ đặc biệt của công ty chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi, việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể trở nên cần thiết. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết và không có cơ sở pháp lý cho việc xử lý đó, chúng tôi thường nhận được sự đồng ý của người có liên quan.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của chủ thể dữ liệu luôn tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và tuân theo các quy định bảo vệ dữ liệu cụ thể của quốc gia áp dụng cho chúng tôi. Bằng tuyên bố bảo vệ dữ liệu này, chúng tôi muốn thông báo cho công chúng về loại, phạm vi và mục đích của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý. Hơn nữa, các chủ thể dữ liệu được thông báo về các quyền mà họ được hưởng thông qua tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.

Chúng tôi muốn chỉ ra rằng việc truyền dữ liệu trên Internet (ví dụ: khi liên lạc bằng e-mail) có thể có lỗ hổng bảo mật. Không thể bảo vệ hoàn toàn dữ liệu khỏi sự truy cập của bên thứ ba. Là người chịu trách nhiệm xử lý, chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo bảo vệ đầy đủ nhất có thể cho dữ liệu cá nhân được xử lý qua trang web này. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu dựa trên internet nói chung có thể có lỗ hổng bảo mật, do đó không thể đảm bảo khả năng bảo vệ tuyệt đối. Vì lý do này, tất nhiên bạn cũng có thể tự do truyền dữ liệu cá nhân cho chúng tôi theo những cách khác, chẳng hạn như qua điện thoại.​

1. Lưu ý về cơ quan chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm theo nghĩa của GDPR và các luật bảo vệ dữ liệu quốc gia khác của các quốc gia thành viên cũng như các quy định bảo vệ dữ liệu khác là:

Jannicke Trần

mme Mannheim Medizinelektronik UG (trách nhiệm hữu hạn)

Eichelbergstr. 38

D-68163 Mannheim
 

+49 176 843 187 33

info@mme-partner.com

 

Cơ quan chịu trách nhiệm là thể nhân hoặc pháp nhân một mình hoặc cùng với những người khác quyết định về mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân (ví dụ: tên, địa chỉ email, v.v.).

2. Thu hồi sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu

Nhiều hoạt động xử lý dữ liệu chỉ có thể thực hiện được khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý mà bạn đã đưa ra bất cứ lúc nào. Một tin nhắn thân mật bằng e-mail cho chúng tôi là đủ. Tính hợp pháp của quá trình xử lý dữ liệu diễn ra cho đến khi thu hồi vẫn không bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi.​

3. Quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền

Trong trường hợp vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, người liên quan có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có trách nhiệm. Cơ quan giám sát có thẩm quyền đối với các vấn đề bảo vệ dữ liệu là nhân viên bảo vệ dữ liệu của tiểu bang của tiểu bang liên bang nơi công ty chúng tôi đặt trụ sở. Bạn có thể tìm thấy danh sách các nhân viên bảo vệ dữ liệu và chi tiết liên hệ của họ tại liên kết sau: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

4. Quyền chuyển đổi dữ liệu

Bạn có quyền có dữ liệu mà chúng tôi tự động xử lý trên cơ sở đồng ý của bạn hoặc để thực hiện hợp đồng được giao cho bạn hoặc cho bên thứ ba ở định dạng phổ biến, máy có thể đọc được. Nếu bạn yêu cầu chuyển trực tiếp dữ liệu cho người khác chịu trách nhiệm, việc này sẽ chỉ được thực hiện trong phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật.​

5. Mã hóa SSL hoặc TLS

Vì lý do bảo mật và để bảo vệ việc truyền tải nội dung bí mật, chẳng hạn như đơn đặt hàng hoặc yêu cầu mà bạn gửi cho chúng tôi với tư cách là người điều hành trang web, trang web này sử dụng SSL hoặc Mã hóa TLS. Bạn có thể nhận ra một kết nối được mã hóa bởi thực tế là dòng địa chỉ của trình duyệt thay đổi từ "http://" thành "https://" và bởi biểu tượng khóa trong dòng trình duyệt của bạn. Nếu mã hóa SSL hoặc TLS được kích hoạt, bên thứ ba không thể đọc được dữ liệu mà bạn truyền cho chúng tôi.

6. Thông tin, chặn, xóa

Trong khuôn khổ các quy định pháp luật hiện hành, bạn có quyền tự do cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân được lưu trữ của mình, nguồn gốc và người nhận cũng như mục đích xử lý dữ liệu và, nếu cần, có quyền chỉnh sửa, chặn hoặc xóa dữ liệu này tại Bất cứ lúc nào. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào theo địa chỉ được cung cấp trong thông báo pháp lý nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về chủ đề dữ liệu cá nhân.

7. Phản đối email quảng cáo

Theo đây, chúng tôi phản đối việc sử dụng dữ liệu liên hệ được công bố như một phần nghĩa vụ của nhà xuất bản để gửi tài liệu thông tin và quảng cáo không mong muốn. Các nhà điều hành trang web bảo lưu rõ ràng quyền thực hiện hành động pháp lý trong trường hợp gửi quảng cáo không mong muốn, chẳng hạn như thư rác.

 

03 BÁNH QUY

Một số trang web sử dụng cái gọi là cookie. Cookies không làm hỏng máy tính của bạn và không chứa virus. Cookie phục vụ để làm cho ưu đãi của chúng tôi thân thiện với người dùng, hiệu quả và an toàn hơn. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và được lưu bởi trình duyệt của bạn. Hầu hết các cookie chúng tôi sử dụng được gọi là "cookie theo phiên". Chúng sẽ tự động bị xóa sau chuyến thăm của bạn. Các cookie khác vẫn được lưu trữ trên thiết bị cuối của bạn cho đến khi bạn xóa chúng. Những cookie này cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn trong lần truy cập tiếp theo của bạn. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để bạn được thông báo về cài đặt cookie và chỉ cho phép cookie trong các trường hợp riêng lẻ, loại trừ việc chấp nhận cookie đối với một số trường hợp nhất định hoặc nói chung và kích hoạt tự động xóa cookie khi đóng trình duyệt. Nếu tắt cookie, chức năng của trang web này có thể bị hạn chế.

Các cookie được yêu cầu để thực hiện quy trình giao tiếp điện tử hoặc để cung cấp các chức năng nhất định mà bạn muốn (ví dụ: chức năng giỏ hàng) được lưu trữ trên cơ sở Điều 6 Đoạn 1 Thư f GDPR. Nhà điều hành trang web có lợi ích hợp pháp trong việc lưu trữ cookie để cung cấp các dịch vụ của mình được tối ưu hóa và không có lỗi về mặt kỹ thuật. Trong chừng mực các cookie khác (ví dụ: cookie để phân tích hành vi lướt web của bạn) được lưu trữ, chúng được xử lý riêng trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.

 

1. Tệp nhật ký máy chủ

Nhà cung cấp các trang tự động thu thập và lưu trữ thông tin trong cái gọi là tệp nhật ký máy chủ mà trình duyệt của bạn tự động truyền cho chúng tôi. Đó là:

  • Loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt

  • hệ điều hành được sử dụng

  • URL giới thiệu

  • Tên máy chủ của máy tính truy cập

  • Thời gian yêu cầu máy chủ

  • địa chỉ IP

 

Dữ liệu này không được hợp nhất với các nguồn dữ liệu khác. Cơ sở để xử lý dữ liệu là Điều 6 Đoạn 1 điểm b GDPR, cho phép xử lý dữ liệu để thực hiện hợp đồng hoặc các biện pháp trước hợp đồng.

 

04 PHÂN TÍCH GOOGLE

Trang web này sử dụng các chức năng của dịch vụ phân tích trang web Google Analytics. Nhà cung cấp là Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics sử dụng cái gọi là "cookie". Đây là những tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép phân tích việc bạn sử dụng trang web. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web này thường được truyền đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Cookie Google Analytics được lưu trữ trên cơ sở Điều 6 (1) (f) GDPR. Nhà điều hành trang web có quyền lợi chính đáng trong việc phân tích hành vi của người dùng để tối ưu hóa cả trang web và quảng cáo của họ - nhưng chúng tôi hiện không sử dụng Google Analytics. 

​​​​

1. Ẩn danh IP

Đoạn mã Google Analytics được nhúng trên trang này. Tuy nhiên, đây chỉ là thiết bị không có kết nối với tài khoản Google Analytics, tức là chúng tôi chưa kích hoạt chức năng ẩn danh IP trên website này. Nếu được kích hoạt, địa chỉ IP của bạn sẽ được Google rút ngắn trong các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc tại các quốc gia ký kết khác của Thỏa thuận về Khu vực Kinh tế Châu Âu trước khi nó được truyền đến Hoa Kỳ. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, địa chỉ IP đầy đủ mới được gửi đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được rút ngắn ở đó. Thay mặt nhà điều hành trang web này, Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web, để tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng internet cho nhà điều hành trang web. Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền đi như một phần của Google Analytics sẽ không được hợp nhất với dữ liệu Google khác.

​​​​

2. Plugin trình duyệt

Bạn có thể ngăn việc lưu trữ cookie bằng cách cài đặt phần mềm trình duyệt của mình cho phù hợp; Tuy nhiên, chúng tôi muốn chỉ ra với bạn rằng trong trường hợp này, nếu có thể, bạn sẽ không thể sử dụng đầy đủ tất cả các chức năng của trang web này. Bạn cũng có thể ngăn Google thu thập dữ liệu do cookie tạo và liên quan đến việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) và ngăn Google xử lý dữ liệu này bằng cách tải xuống trình cắm trình duyệt có sẵn theo liên kết sau và cài đặt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

3. Phản đối Thu thập Dữ liệu

Bạn có thể ngăn Google Analytics thu thập dữ liệu của mình bằng cách nhấp vào liên kết sau. Cookie chọn không tham gia sẽ được đặt để ngăn dữ liệu của bạn bị thu thập trong các lần truy cập sau này vào trang web này: Vô hiệu hóa Google Analytics.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách Google Analytics xử lý dữ liệu người dùng trong chính sách bảo mật của Google: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=vi.

​​​​

4. Xử lý dữ liệu đơn hàng

Ngay khi chúng tôi nên sử dụng Google Analytics, trước tiên chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng với Google để xử lý dữ liệu đơn đặt hàng và sau đó cũng thực hiện đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt của cơ quan bảo vệ dữ liệu của Đức khi sử dụng Google Analytics.

05 MẪU TRANG WEB GOOGLE

 

Trang web này sử dụng cái gọi là phông chữ web do Google cung cấp để hiển thị thống nhất các phông chữ. Khi bạn mở một trang, trình duyệt của bạn sẽ tải các phông chữ web cần thiết vào bộ nhớ cache của trình duyệt để hiển thị văn bản và phông chữ chính xác. Vì mục đích này, trình duyệt bạn đang sử dụng phải kết nối với máy chủ của Google. Điều này giúp Google biết rằng trang web của chúng tôi đã được truy cập thông qua địa chỉ IP của bạn. Google Web Fonts được sử dụng vì mục đích trình bày thống nhất và hấp dẫn về sản phẩm trực tuyến của chúng tôi. Điều này thể hiện lợi ích hợp pháp theo nghĩa của Điều 6 (1) (f) GDPR.

Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ phông chữ web, phông chữ chuẩn sẽ được máy tính của bạn sử dụng. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Google Web Fonts tại https://developers.google.com/fonts/faq  và trong chính sách bảo mật của Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

06 PLUGIN + CÔNG CỤ

1. Bản đồ Google​

Trang web này sử dụng dịch vụ bản đồ Google Maps thông qua API. Nhà cung cấp là Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Để sử dụng các chức năng của Google Maps, bạn cần phải lưu địa chỉ IP của mình. Thông tin này thường được truyền đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Nhà cung cấp của trang web này không có ảnh hưởng đến việc truyền dữ liệu này. Google Maps được sử dụng vì mục đích trình bày hấp dẫn các ưu đãi trực tuyến của chúng tôi và giúp dễ dàng tìm thấy các địa điểm chúng tôi đã chỉ định trên trang web. Điều này thể hiện lợi ích hợp pháp theo nghĩa của Điều 6 (1) (f) GDPR. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu người dùng trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của Google:

 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

MME LOGO .gif
Current Puncture 3.png
bottom of page