top of page
Hände schütteln

ANGRERETT

angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart oppgitt av deg som ikke er transportør tok de siste varene i besittelse.

For å utøve angreretten din må du informere oss 

mme Mannheim medisinsk elektronikk UG

Eichelbergstr. 38

68163 Mannheim

info@mme-partner.com

Mobil: 017684318733

ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagt prøveanfallsskjema til dette, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Konsekvenser av tilbakekall

Hvis du hever denne kontrakten, har vi betalt deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnadene som følger av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss har), umiddelbart og senest innen fjorten dager fra dagen da vi mottok meldingen om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt de returnerte varene eller inntil du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer tidligere.

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall senest fjorten dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på fjorten dager er utløpt.

Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Utelukkelse eller for tidlig utløp av angreretten

Angreretten gjelder ikke for avtaler om levering av varer som ikke er prefabrikkerte og hvor et individuelt valg eller fastsettelse fra forbrukeren er avgjørende eller som er klart tilpasset forbrukerens personlige behov.

Angreretten opphører før tid ved kontrakter om levering av forseglede varer som av helsevern- eller hygienehensyn ikke er egnet for retur dersom forseglingen ble fjernet etter levering.

bottom of page